Adatvédelem

Az adatvédelmi tájékoztatóról

 • Az alábbi adatvédelmi tájékoztató célja, hogy átfogó információkkal szolgáljon a perclean.hu adatvédelmi elveit illetően.
 • A Per-Clean 2002 Kft. számára kiemelten fontos a felhasználók személyes adatainak védelme, azokat a cég különös körültekintéssel kezeli és tárolja.
 • Per-Clean 2002 Kft. adatvédelmi elveit úgy alakítottuk ki, hogy azok megfeleljenek az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletének (a General Data Protection Regulationnek, vagyis a GDPR-nak).
 • Amennyiben bármilyen kérdése vagy észrevétele merül fel a Per-Clean 2002 Kft.-nál tárolt személyes adataival, vagy magával a tájékoztatóval kapcsolatban, keresse meg adatvédelmi felelősünket a perclean@perclean.hu e-mail címen!
 • Az adatvédelmi tájékoztató utoljára 2018. június 20-án frissült.

Az adatkezelőről és az adatfeldolgozókról

Az adatkezelőről

 • Az adatkezelés a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság meghatározása szerint“az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, például az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése”.
 • Az adatkezelő pedig “az a személy vagy szervezet, aki/amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja”.
 • Per-Clean 2002 Kft. által tárolt személyes adatok adatkezelője a Per-Clean 2002 Kft. (9027 Győr, Balassi Bálint u. 25, cégjegyékszáma: 08-09-009974, adószáma: 12741175-2-08).

Az adatfeldolgozókról

 • A PER-CLEAN 2002 Kft. a munkája során úgynevezett adatfeldolgozókkal működik együtt.
 • Az adatfeldolgozás a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság meghatározása alapján “az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése (függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől)”.
 • Az adatfeldolgozó pedig “az a személy vagy szervezet, aki/amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi”.
 • A PER-CLEAN 2002 Kft. a következő adatfeldolgozókkal működik együtt:
  • Facebook, Inc. (1 Hacker Way, Menlo Park, 94025, USA)
  • Google, LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)
 • Az adatfeldolgozók nem rendelkezhetnek szabadon a feldolgozott személyes adatok felett.
 • A PER-CLEAN 2002 Kft.-vel együttműködő tengerentúli adatfeldolgozók feliratkoztak a Privacy Shieldre.
 • A PER-CLEAN 2002 Kft. által gyűjtött személyes adatok

Az oldal látogatása során gyűjtött személyes adatok

 • Akkor is eljuthatnak személyes adatai a R2-MEDIA-hez, amennyiben pusztán meglátogatja az oldalunkat.
 • Az alábbi táblázat a kezelt adatok céljáról és az adatkezelés jogalapjáról ad áttekintést:
A kezelt adatok Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja
IP-cím, felhasznált szoftverkönyezet a szerverünk biztonságos üzemeltetése az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges
 • Biztonsági okokból végzett adatgyűjtés: a portál látogatása során a szerveren biztonsági okokból rögzítjük az Ön kapcsolatának jellemzőit: számítógépének IP-címét és az Ön által használt szoftverkörnyezetet, valamint látogatásának időpontját, és a megtekintett oldalak címét. Ezeket az adatokat elektronikus formátumban tároljuk szerverünkön, 30 nap elteltével már csak aggregált, egyéni azonosításra alkalmatlan formában, a lehető legnagyobb műszaki biztonság mellett. Az adatokat csak jogerős bírósági megkeresés esetén adjuk ki.

A kapcsolatfelvételről

 • Adatai eljuthatnak hozzánk úgy is, ha felveszi velünk a kapcsolatot, esetleg elektronikus formátumban iratokat küld meg nekünk, melyeken a személyes adatai is szerepelnek. Munkatársaink a tudomásukra jutott információkat a legteljesebb diszkrécióval kezelik, nyilvánosságra hozataluk, továbbításuk harmadik félnek az Ön hozzájárulása nélkül nem történhet meg.

A cookie-król

 • Látogatása során cookie-kat kaphat weboldalunktól; a cookie-fájlok arra hivatottak, hogy javítsák az oldal böngészésekor tapasztalt élményt.
 • Az alábbi táblázat a főbb cookie-típusokat és azok funkcióit részletezi:
A cookie-k típusai Az egyes cookie-típusok funkciói
működéshez szükséges cookie-k ezek a cookie-k alapvető weboldal-funkciók működéséhez szükségesek
analitikához szükséges cookie-k ezek a cookie-k teszik lehetővé, hogy mérjük a felhasználóink aktivitását és ezzel javítsuk az oldal minőségét – a mérésre Google Analyticset
 • Felhívjuk a figyelmét, hogy a cookie-k elfogadása nem kötelező, azokat a böngészőjén keresztül letilthatja, és törölheti is.
 • Amennyiben nem szeretné, hogy a Google Analytics mérni tudja, használja a Google által kiadott böngészőkiegészítőt, amellyel valamennyi weboldalon tiltani tudja a szolgáltatást.
 • Felhívjuk a figyelmét, hogy az analitikánk teljes mértékben anonim, a mérések alapján nem lehet megállapítani az Ön személyazonosságát!
 • A böngészés közben olyan működéshez szükséges cookie-kat is kaphat, amelyeket nem a PER-CLEAN 2002 Kft., hanem egy külsős (third-party) szolgáltató helyez el a gépén – ilyen például a Facebook. A böngészőjében külön is letilthatja a third-party cookie-kat.

Amennyiben támogatásra van szüksége

 • Amennyiben bármilyen kérdése vagy észrevétele merül fel a PER-CLEAN 2002 Kft.-nál tárolt személyes adataival, vagy magával a tájékoztatóval kapcsolatban keresse meg adatvédelmi felelősünket a perclean@perclean.hu e-mail címen!
 • Önnek joga van bármikor tájékoztatást kérni arról, hogy a PER-CLEAN 2002 Kft. milyen adatait tárolja, illetve milyen adatvédelmi preferenciáit tartja nyilván. Amennyiben kérdése van, az e-mail címe alapján beazonosítva két munkanapon belül igyekszünk válaszolni rá.
 • Önnek joga van tiltakozni, vagyis jelezni, hogy mely adatait nem kívánja megadni nekünk. Amennyiben az adat nem szükséges szerződés teljesítéséhez vagy a PER-CLEAN 2002 Kft.-t érintő kötelezettségek teljesítéséhez, igyekszünk eleget tenni a kérésének két munkanapon belül.
 • Önnek joga van töröltetni magát (illetve igény szerint bizonyos adatait) a PER-CLEAN 2002 Kft. adatbázisából, az erre vonatkozó kérésének is két munkanapon belül eleget teszünk.

Kapcsolódó weboldalak